IMG-4941
IMG-4940
IMG-4939
IMG-4938
IMG-4937

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Drodzy rodzice, jeśli Wasze dziecko jest niepełnosprawne, lub niepokoicie się, że jego rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju w naszej szkole.

Co rozumiemy poprzez wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są bezpłatne. Odbywają się z udziałem rodziców na terenie placówki. Organizuje się je na podstawie wniosku rodziców i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wymiar zajęć wczesnego wspomagania rozwoju wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu,co jest uzależnione od możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na:

– wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozie stanu dziecka, którego rozwój przebiega nieprawidłowo,

– systematycznej ocenie postępów w rozwoju dziecka,

– wczesnej, wielospecjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka,

– wspieraniu rodziców, podnoszeniu ich kompetencji opiekuńczo-rehabilitacyjno-wychowawczych.

Jaki jest zakres wczesnego wspomagania rozwoju?

Wspomaganie rozwoju odbywa się w zakresie:

– motoryki dziecka,

– stymulacji polisensorycznej,

– rozwoju mowy i języka,

– usprawniania orientacji przestrzennej i widzenia,

– usprawniania słuchu,

– funkcjonowania w środowisku,

– rozwoju emocjonalnego.

Jakie są przewidywane efekty prowadzonej terapii?

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

– wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi,

– stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie,

– uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku,

– łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze,

– są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.