Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Zdalne nauczanie - realizacja podstawy programowej


Drodzy uczniowie i rodzice.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19  będziemy realizować zadania szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ubiegły tydzień nauczyciele wykorzystali do nawiązania kontaktu z uczniami i rodzicami i ustalenia zasad komunikacji. Powstała obszerna baza materiałów i zasobów, która będzie wykorzystywana w pracy z uczniami.

Niektórym uczniom, uwzględniając ich możliwości nauczyciele wysłali materiały do utrwalania wiadomości i doskonalenia zdobytych umiejętności. W ciągu kolejnych tygodni będziemy  realizować treści przewidziane podstawą programową ,uwzględniając możliwości i umiejętności uczniów oraz możliwości techniczne i sprzętowe, które mają uczniowie i rodzice. Nauczyciele będą też informować rodziców uczniów, którzy nie są samodzielni o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu 

Koordynatorem tej formy nauczania jest wychowawca klasy.

Pomimo wcześniejszych ustaleń, na stronie internetowej i fb będziemy zamieszczać ważne informacje i materiały, natomiast

 zadania do zrealizowania każdy uczeń otrzyma od wychowawcy drogą elektroniczną 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na naszej stronie pojawią się linki do stron i nazwy aplikacji służących do ćwiczenia umiejętności poznawczych takich jak pamięć, koncentracja i uwaga.

Uczniów szkoły branżowej i ich pracodawców informujemy, że zajęcia praktyczne mogą być w porozumieniu z pracodawcą, realizowane do końca roku szkolnego czyli do 31 sierpnia 2020 lub w klasach programowo wyższych.

Trudna sytuacja w której wszyscy się znaleźliśmy, wymaga od nas odporności na stres, ale przede wszystkim wzajemnego zrozumienia i wsparcia. Być może dzięki temu zrobimy coś dobrego.

Zobacz galerię zdjęć:

zobacz wszystkie artykuły