Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Projekt Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy


 Szkoła w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy otrzymała w listopadzie 2020 roku 43 laptopy dla nauczycieli oraz wyposażenie pracowni komputerowej  ( tablica interaktywna, 10 laptopów dla uczniów  z klawiaturą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, Chromecast).

Laptopy otrzymali wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Dodatkowo nauczyciele wezmą udział  w szkoleniu dotyczącym wykorzystania platformy TEAMS do edukacji zdalnej.

  1.  Głównie przeznaczona będzie dla uczniów szkoły branżowej, ale będą z niej korzystali również pozostali uczniowie. Dodatkowo uczniowie szkoły branżowej i szkoły przysposabiającej do pracy wezmą udział w 80- godzinnych zajęciach dodatkowych pozalekcyjnych

Dodatkowo w ramach tego projektu otrzymaliśmy wyposażenie pracowni gospodarstwa domowego w Szkole Przysposabiającej do Pracy ( sprzęt AGD, naczynia).

  Wcześniej w ramach poprzedniej edycji tego projektu (Opolskie Szkolnictwo zawodowe Bliżej Rynku Pracy)  otrzymaliśmy:

  1. wyposażenie pracowni gospodarstwa domowego w Szkole Przysposabiającej do Pracy ( sprzęt AGD, meble, naczynia, bluzy kucharskie)
  2. wyposażenie sali lekcyjnej w sprzęt komputerowy dla uczniów. (5 laptopów wraz z ekranem projekcyjnym) 
  3. traktorek ogrodowy STIGA Estate 2084 
  4. wyposażenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (2 laptopy, 3 drukarki wielofunkcyjne, niszczarka, laminator)

 Szkoła bierze udział we wszystkich działaniach projektowych, w tym praktykach zawodowych, stażach zawodowych, seminarium planowania kariery, targach branżowych oraz wycieczkach zawodoznawczych. Na uwagę zasługuje fakt, że w wyniku podjętych przez szkołę działań 5 absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym) podjęło pracę zawodową w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie- Koźlu. Nasze aktywność jest też zarejestrowana w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych na stronie unijnej EVSW pod nazwą „Praca w ogrodzie".

Zobacz galerię zdjęć:

zobacz wszystkie artykuły