Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Remontujemy......


Okres wakacji był w naszej szkole czasem intensywnych remontów i inwestycji. Wyremontowano gruntownie łazienkę chłopców na parterze. Wyremontowano również gabinet pedagoga, Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SZPiK), gabinet logopedy oraz salę nr 2. W pomieszczeniach położono gładź, pomalowano je oraz zakupiono nowe wyposażenie. 

Szkoła została również podłączona do ogólnopolskie sieci edukacyjnej (OSE), w związku z czym w placówce zostały wykonane niezbędne prace instalacyjne.

Remonty wykonano dzięki przyznanym środkom ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz sponsorom.

Trwały także prace w ogrodzie sensorycznym i na terenach zielonych wokół szkoły, gdzie swoje umiejętności wykorzystali nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. 

Natomiast w ramach rządowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce został zakupiony sprzęt edukacyjno-terapeutyczny – podłoga interaktywna z pakietem rewalidacyjnym, który będzie wykorzystywany podczas zajęć dydaktycznych i rewalidacyjnych.

Zobacz galerię zdjęć:

zobacz wszystkie artykuły