Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


III Konferencja „ Słodko-gorzki świat osób niepełnosprawnych” -Gdy dziecko staje się dorosłe.


19 maja w Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie – Koźlu odbyła się konferencja z cyklu "Słodko - Gorzki Świat Osób Niepełnosprawnych”. Hasłem przewodnim konferencji było „Gdy dziecko staje się dorosłe”. 

Gościliśmy ok. 100 osób zainteresowanych  tematyką rozwoju seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zaproszony przez nas prelegent pan Wiesław Sokoluk, znany seksuolog kliniczny i psychoterapeuta w sposób niezwykle przystępny i klarowny przybliżył nam problemy tych osób w sferze realizacji swoich potrzeb. Najważniejszy przekaz, który usłyszeliśmy to ten, że potrzeby seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną, niczym nie różnią się od potrzeb każdego z nas.

Druga część konferencji dotyczyła aktywności artystycznej dziecka niepełnosprawnego. Krótką prezentację na ten temat wygłosiła pani Anna Mocek-Kmieć, psycholog w ZSS. Wynikało z niej, że działalność artystyczna dziecka to proces, który trwa, jeśli dbają o to rodzice i nauczyciele.

Wszelka aktywność artystyczna wzmacnia poczucie własnej wartości młodego człowieka, również muzyczna o czym przekonaliśmy się oglądając występ zespołu „Anielinki” pod kierownictwem pani Anny Jellinek. Swoboda i radość z jaką dziewczyny śpiewały świadczą o ich wysokim poczuciu wartości. Potwierdzeniem tego był też film o twórczej działalności naszych uczniów, przygotowany przez asystenta romskiego pana Tobiasza Kuca.

W trakcie trwania konferencji nasi uczniowie ukryci za parawanem, wykonywali prace plastyczne różnymi technikami. Na zakończenie zademonstrowali nam efekty swojej pracy,
po odwróceniu prac oczom zebranych ukazał się napis WSZYSTKO MOGĘ, GDY JESTEŚ OBOK  i było to drugie ważne przesłanie tej konferencji.

Po części oficjalnej zaprosiliśmy naszych gości na poczęstunek przygotowany przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy i nauczycieli naszej szkoły.

Uważamy, że konferencja spełniła nasze oczekiwania oraz oczekiwania zaproszonych gości, którzy wyrażali nam swoje uznanie. 

Konferencję pięknie podsumowała pani Aurelia Stępień, dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty mówiąc w samych superlatywach o naszej pracy.

Dziękujemy i zapraszamy na przyszły rok.

 

 

Zobacz galerię zdjęć:

zobacz wszystkie artykuły