Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Ewaluacja w Szkole Przysposabiającej do Pracy


Zakończyła się ewaluacja prowadzona w naszej szkole przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Opolu. W Szkole Przysposabiającej do Pracy badane były 3 obszary:

1 Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

2.Wychowankowie są aktywni

3. Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

Raport dostępny jest na stronie System Ewaluacji Oświaty. Należy z mapki wybrać województwo,  powiat, miasto  i szkołę lub z listy szkół wybrać: SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY, ul.Ignacego Krasickiego 10, 47-206, Kędzierzyn-Koźle.

Wystarczy kliknąć w poniższy link https://www.npseo.pl/action/raports

 

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji. My jesteśmy z nich bardzo zadowoleni.

-- 

 

Krystyna Gielas- dyrektor

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy

47-206 Kędzierzyn- Koźle, ul. I. Krasickiego 10

<

Zobacz galerię zdjęć:

zobacz wszystkie artykuły