Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Oświadczenie nauczycieli


Kędzierzyn_Koźle, 12.04.2019

 

Oświadczenie do wiadomości publicznej

 

My, strajkujący nauczyciele, pracownicy szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego podjęliśmy decyzję o kontynuacji strajku. Dopiero zawarcie oczekiwanego przez nas porozumienia pomiędzy  centralami związkowymi a Ministerstwem Edukacji Narodowej doprowadzi do przerwania akcji strajkowej.

 

Strajkujący nauczyciele i pracownicy szkół ponadgimnazjalnychoraz placówek oświatowych:

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu

Zespół Szkół nr 3 im. M. Reja w Kędzierzynie-Koźlu

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. M. Curie- Skłodowskiej 
            w Kędzierzynie- Koźlu

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie - Koźlu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie- Koźlu

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Kędzierzynie - Koźlu

Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kędzierzynie- Koźlu

 

Zobacz galerię zdjęć:

zobacz wszystkie artykuły