Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Wizyta studyjna w ramach projektu Europejskie Szkoły Demokracji i Partycypacji


Czas na nowe informacje o naszych działaniach w ramach projektu Europejskie Szkoły Demokracji i Partycypacji.
Dziś studyjna wizyta naszego partnera, dyrektora klas 7 i 8 Montessorii Schule Landau -Felixa Henrich. Dyrekcja szkoły pani Krystyna Gielas i koordynatorki projektu pani Edyta Bick i doradca zawodowy Julita Migoń zapoznały gościa  ze specyfiką pracy w szkole specjalnej. Była też okazja do omówienia metod pracy oraz zaprezentowania osiagnięć placówki. Podsumowaliśmy także dotychczasowe działania i zaplanowaliśmy kolejne etapy współpracy.
Celem projektu jest wzajemne poznanie się kadry pedagogicznej, nawiązanie partnerstw międzyszkolnych oraz doskonalenie umiejętności w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i  demokratycznych uczniów oraz  kształtowania aktywnych postaw obywatelskich, m.in.  poprzez udział w Radzie klasowej czy międzynarodowej debacie na temat demokracji w szkole.
Nasze działania wspiera Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie  Koźlu.

Zobacz galerię zdjęć:

zobacz wszystkie artykuły