Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Specjalistyczne warsztaty zawodoznawcze


Kolejne działania w ramach projektu
 Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy-2.
Już dziś warsztaty zawodoznawcze w 
branży hotelarsko gastronomicznej w
hotelu Mercure w Opolu.
Ale na początek Konferencja podsumowująca projekt Biznes-Edukacja-Kooperacja-Opolscy Zawodowcy 2022 i  spotkanie stażysty Krzysztofa Paras z kierownikiem projektu Bartłomiejem Piechaczek.

Zobacz galerię zdjęć:

zobacz wszystkie artykuły