Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Stowarzyszenie “ Zawsze dziecko”


Poniżej zamieszczamy sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 Stowarzyszenia "Zawsze Dziecko" przy Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu

dokument1 oświadczenie zarządu
dokument1 dodatkowe informacje i objaśnienia
dokument1 rachunek zysków i strat