Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


Drodzy rodzice, jeśli Wasze dziecko jest niepełnosprawne, lub niepokoicie się, że jego rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju w naszej szkole.

Co rozumiemy poprzez wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są bezpłatne. Odbywają się z udziałem rodziców na terenie placówki. Organizuje się je na podstawie wniosku rodziców i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wymiar zajęć wczesnego wspomagania rozwoju wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu,co jest uzależnione od możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dziecka.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na:

- wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozie stanu dziecka, którego rozwój przebiega nieprawidłowo,

- systematycznej ocenie postępów w rozwoju dziecka,

- wczesnej, wielospecjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka,

- wspieraniu rodziców, podnoszeniu ich kompetencji opiekuńczo-rehabilitacyjno-wychowawczych.

 

Jaki jest zakres wczesnego wspomagania rozwoju?

Wspomaganie rozwoju odbywa się w zakresie:

- motoryki dziecka,

- stymulacji polisensorycznej,

- rozwoju mowy i języka,

- usprawniania orientacji przestrzennej i widzenia,

- usprawniania słuchu,

- funkcjonowania w środowisku,

- rozwoju emocjonalnego.

 

Jakie są przewidywane efekty prowadzonej terapii?

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

- wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi,

- stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie,

- uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku,

- łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze,

- są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.