Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu

Oświadczenie o dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu – https://szkolabrzechwy.pl O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem. Zespół Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://szkolabrzechwy.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. W Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa https://szkolabrzechwy.pl spełnia wymagania w 91,8%.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa https://szkolabrzechwy.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • materiały pochodzą z różnych źródeł , może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
mogą zdarzyć się sytuacje, iż pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. 
Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Data opublikowania strony: 1 września 2017r
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20 czerwca 2018r

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Krystyna Gielas
e-mail: zss.kkozle@op.pl
tel./fax (77) 482-35-64

Procedura wnioskowo-skargowa

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków: CAŁKOWICIE DOSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH - WEJŚCIE D W BUDYNKU GŁÓWNYM PRZY UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 10,47-206 KĘDZIERZYN - KOŹLE
Dostosowanie korytarzy: CIĄGI KOMUNIKACYJNE W BUDYNKU CZĘŚCIOWO DOSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KORYTARZE GŁÓWNIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA JEDNYM POZIOMIE Z WYŁĄCZENIEM PRZEJŚCIA DO POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO (PARTER) ORAZ DO SALI 115 (I PIĘTRO) , NA KORYTARZACH ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE O ROZMIESZCZENIU SAL W BUDYNKU SZKOŁY ORAZ INSTRUKCJE P.POŻ. ZAMONTOWANE SĄ RÓWNIEŻ PORĘCZE. KORYTARZE SĄ BARDZO SZEROKIE, OSTRZEGAWCZO ZOSTAŁY OZNACZONE RÓWNIEŻ ZAKRESY OTWIERANYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH
Dostosowanie schodów: KRAWĘDZIE SCHODÓW OZNACZONE OSTRZEGAWCZĄ TAŚMĄ , PRZY SCHODACH ZNAJDUJĄ SIĘ PORĘCZE
Dostosowanie wind: W BUDYNKU ZNAJDUJE SIĘ WINDA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WEJŚCIE D
Dostępność pochylni : W BUDYNKU ZNAJDUJE SIĘ PODJAZD DLA WÓZKÓW - WEJŚCIE D
Dostępność platform - nie
Dostępność pętli indukcyjnych - nie
Dostępność informacji głosowych - nie
Dostosowanie parkingów: PARKING DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU SZKOŁY
Prawo wstępu z psem asystującym - TAK
Dostępność tłumacza języka migowego - nie
Data sporządzenia / aktualizacji deklaracji dostępności: 20 września 2020r