Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Dogoterapia


CO TO JEST DOGOTERAPIA/KYNOTETRAPIA?

Kynoterapia/dogoterapia jest to metoda pracy z drugim człowiekiem, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Prowadzona jest ona przez wykwalifikowanego kynoterapeutę/dogoterapeutę. Razem tworzą oni Zespół kynoterapeutyczny/dogoterapeutyczny, w skład którego mogą wchodzić jeszcze asystenci po przeszkoleniu i/lub inni specjaliści. Celem kynoterapii/dogoterapii jest wzmacnianie efektywności różnych działań specjalistycznych (edukacji, rehabilitacji itp.), wzmacnianie rozwoju psychomotorycznego oraz rozwoju społecznego i osobowości. Kynoterapeuta/ dogoterapeuta jako zawód został wpisany do Klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 323007 w 2010r. 

Pojęcia dogoterapia i kynotetrapia można używać zamiennie mając na uwadze niżej wymienione kryteria oraz standardy pracy. Próbując ujednolicić podział oddziaływań z udziałem zwierząt, zwanych także interwencjami z udziałem zwierząt, można wymienić trzy ogólne formy:

1. AAA Animal Assisted Activity- (Działalność z Towarzyszeniem Psa) zwane też Spotkaniem z Psem (SP) - zajęcia prowadzone razem z psem, które mają głownie na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a zwierzęciem, przełamują lęki w kontaktach z psami, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność i ciekawość świata. Mają formę spotkań indywidualnych lub grupowych, jednorazowych bądź cyklicznych zajęć. Nie ma wyznaczników co do czasu trwania takiego spotkania, są tylko ograniczenia spowodowane czasem pracy psa (zgodnie z przyjętymi standardami).AAA pomaga uzyskać korzyści motywacyjne, edukacyjne, rekreacyjne i/lub terapeutyczne. Ma polepszać jakość życia. Może być stosowana przez specjalnie przeszkolonych profesjonalistów lub, pod ich nadzorem, pół-profesjonalistów.

 

2. AAE Animal Assisted Education- (Edukacja z Towarzyszeniem Psa) zwana też Edukacją z Psem (EP) - zajęcia usprawniające sferę intelektualną i poznawczą, co wymaga odpowiedniego przygotowania zajęć oraz kwalifikacji osób prowadzących. Zajęcia najczęściej odbywają się w przedszkolach i szkołach, placówkach pobytu dziennego dzieci (np. różnego rodzaju świetlice). Pies jest tu motywatorem do podejmowania wysiłków w nauce, łagodzi stany emocjonalne, zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy i chęć przebywania w placówce. Pomaga również osobom z trudnościami w percepcji. Zajęcia prowadzone są  w grupach (klasach) lub indywidualnie przezspecjalnie przeszkolonych profesjonalistów (pedagogów różnych specjalności). Zespół kynoterapeutyczny stanowi integralny element programu opracowanego w celu polepszenia funkcji poznawczych objętych działaniem osób. Działania te są dokumentowane.

 

3. AAT Animal Assisted Therapy- (Terapia z Towarzyszeniem Psa) zwana też Terapią z Psem (TP)– są to działania ukierunkowane na konkretny, zaplanowany cel, wchodzący w skład kompleksowej rehabilitacji. Terapia z psem powinna być prowadzona przez wykwalifikowany zespół kynoterapetyczny. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem, a wykonywane zadania są konsultowane i planowane ze specjalistą np. lekarzem prowadzącym, rehabilitantem, psychologiem. AAT ma na celu polepszenie fizycznego, społecznego, emocjonalnego i/lub poznawczego funkcjonowania człowieka. Stanowi integralną część procesu leczniczego.  Metody pracy  powinny być dokumentowane, trudność zadań stopniowalna, a ich skuteczność ewaluowana. Najkorzystniejszą formą są zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach.

 

Zajęcia kynoterapeutyczne/dogoterapeutyczne są specyficznymi zajęciami – nie są one oparte na podstawie programowej, ale z nią kooperują. Terapeuta wplata swoje zajęcia w zaistniałą sytuację edukacyjną, współdziała z jej treściami edukacyjnymi i wychowawczymi. Praca w/w zespołu musi ponadto opierać się na sprawdzonych standardach pracy z psem zapewniających dobrostan zarówno ludziom, jak i psu.

 

Literatura:

• http://www.kynoterapia.eu/kynoterapia.html , 15.09.2015

• https://petpartners.org/learn/terminology/, 14.09.2015

• Franczyk Anna, Krajewska Katarzyna, Skorupa Joanna, „Baw się poprzez animaloterapię. Przykłady gotowych scenariuszy edukacyjnych z udziałem zwierząt.”, Impuls, Kraków 2012r.

• Kulisiewicz Beata, „Witaj, piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.”, Impuls, Kraków 2014r.

• Pauszczałowska-Lizis Ewa, Biała Edyta Agnieszka, „Terapia osób o specjalnych potrzebach” Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2013r.

 

DOGOTERAPIA/KYNOTETRAPIA w naszej szkole:

 

Od września 2015r. w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy prowadzone są zajęcia dogoterapeutyczne/kynoterapeutyczne przez specjalistę kynoterapii/dogoterapii mgr Annę Mocek-Kmieć. Zajęcia prowadzone są w dwóch klasach dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zajęcia opierają się na pracy indywidualnej i grupowej z dwoma psami terapeutycznymi rasy Cavalier King Charles Spaniel. Na spotkaniach dzieci uczą się bezpiecznego kontaktu z psem, niwelują swoje lęki związane z kontaktem z psem, stymulują swój rozwój psychomotoryczny poprzez specjalnie dobrane do możliwości i potrzeb dzieci ćwiczenia.