Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Kształcenie zawodowe


Zespół Szkół Specjalnych:

Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształci uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności. Kształcenie prowadzone jest w klasach wielozawodowych - przedmioty ogólnokształcące realizowane są na terenie szkoły, przedmioty zawodowe teoretyczne na kursach wyjazdowych ( 4 tygodnie w roku), zaś praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy.

Szkoła kształci w następujących zawodach:

Murarz - tynkarz 711204 - jedna kwalifikacja- wykonywanie robót murarskich

Ślusarz -722204 - jedna kwalifikacja -wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Piekarz- 751204- jedna kwalifikacja -produkcja wyrobów piekarskich

Kucharz -512001 -jedna kwalifikacja -sporządzanie potraw i napojów

Cukiernik -751201 -jedna kwalifikacja -produkcja wyrobów cukierniczych

Sprzedawca - 522301 - jedna kwalifikacja -prowadzenie sprzedaży

Fryzjer -514101- jedna kwalifikacja - wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej -911205 - jedna kwalifikacja-wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie - 712905-jedna kwalifikacja - wykonywanie robot montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

To szkoła ponadpodstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, która przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich aktywności)  i aktywnego dorosłego życia. Uczniowie zdobywają wiedzę o profilu gospodarstwa domowego i ogrodniczo - stolarskiego. Nauka trwa 3 lata. Wszystkie zajęcia odbywają się w szkole.

 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego realizujemy, zgodnie z rozporządzeniem MEN we wszystkich klasach szkoły podstawowej oraz szkoły branżowej.

Tym razem w klasie 1-3 w przystępny sposób przedstawiamy świat zawodów.

Zobacz galerię zdjęć: