Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Logopedia


W Zespole Szkół Specjalnych im J. Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu zatrudnionych jest wielu specjalistów, między innymi logopeda. Komunikowanie się jest podstawową czynnością człowieka, którą nabywamy naturalnie w toku rozwoju. Jednakże dzieci przychodzące na świat z deficytami funkcję te mają w różny sposób zaburzoną. Życie w społeczeństwie wymaga od każdego człowieka przyswojenia sobie mowy . Zadania logopedy w naszej szkole, gdzie niemal wszystkie dzieci maja problemy z prawidłowym mówieniem to: nauczanie różnych form porozumiewania się, przezwyciężanie trudności w kontaktach z drugim człowiekiem, praca nad wyrazistością mowy, podnoszenie poziomu rozumienia oraz czytanie i pisanie.

Szeroki wachlarz zadań realizowanych w gabinecie, ale i poza nim jest możliwy dzięki urozmaiconymi bogatym pomocom edukacyjno-terapeutycznym, jakie posiada nasza szkoła.. Logopeda dysponuje nowoczesnym sprzętem komputerowym ze specjalnie przystosowanym oprogramowaniem do pracy z dziećmi specjalnej troski. Tylko systematyczna i długotrwała terapia przynosi efekty,dlatego nasi uczniowie przynajmniej raz w tygodniu biorą udział w zajęciach logopedycznych. Bardzo dobrze układa się współpraca logopedy z rodzicami, którzy kontynuują ćwiczenia w domu. Indywidualne podejście do każdego ucznia daje mu poczucie bezpieczeństwa i podnosi efektywność terapii. Każde dziecko ma inne problemy i dlatego różnie przebiega proces nabywania mowy. Rolą logopedy jest ciągła obserwacja dziecka i dostosowywanie metod do możliwości małego pacjenta.

Żmudne i monotonne ćwiczenia logopedyczne są urozmaicane i uatrakcyjniane, aby miały charakter zabawowy i wesoły. Na terapię uczęszczają także uczniowie przejawiający trudności w przyswojeniu sobie techniki czytania. Przy wytężonej pracy osiągają taki stopień płynności czytania i rozumienia tekstu, że biorą udział w konkursach czytania organizowanych we współpracy z biblioteka szkolną. Podsumowując, logopeda w szkole pomaga uczniom osiągnąć maksimum sprawności w zakresie mowy, a także służy radą i pomocą ich rodzicom.