Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Stymulacja psycho-audiolingwistyczna


Stymulacja audio-psycholingwistyczna jest metodą treningu słuchowego, przeprowadzanego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Składają się na nią sesje słuchania materiału dźwiękowego, muzyki Mozarta  oraz chorałów gregoriańskich, konsultacje dodatkowe wraz z ocenąaudio-psycho-fonologiczną.
W Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie- Koźlu tą metodą  pracujemy od roku 2005. Uczniowie do terapii wybierani są  po konsultacjach terapeuty z logopedą, pedagogiem, psychologiem szkolnym, a także wychowawcą klasy.
 Terapeuta na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej weryfikuje zalecenia dotyczące możliwości uczestnictwa w zajęciach. U dzieci zastosowanie tej  metody stosuje się do: 

 • trudności szkolnych
 • zaburzeń mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy)
 • zaburzeń głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko)
 • dysleksji
 • autyzmu
 • ADHD
 • zaburzeń koncentracji.

W diagnostyce  wykorzystuje się m.in.: opinię poradni psychologiczno pedagogicznej zamiast wywiadu indywidualnego z pacjentem,  test uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej oraz testy dodatkowe (np. ocena logopedyczna, badania słuchu, badania neurologiczne, testy lateralizacji ręki, oka i nogi, test drzewa, test rodziny ).
Test uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej składa się z następujących elementów:

 • badanie uwagi słuchowej zewnętrznej ( droga powietrzną )
 • badanie uwagi słuchowej wewnętrznej ( droga kostną )
 • badanie umiejętności lokalizacji dźwięku
 • badanie umiejętności dyskryminacji wysokości dźwięku ( tzw. selekcja dźwięku )
 • badanie lateralizacji słuchowej

Terapia z kolei polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzna oraz kostną.  Program Stymulacji przeprowadzany jest w 2 sesjach. Jeden seans na sesji trwa  2 godziny. Pierwsza  trwa 10 dni, po 2 godziny terapii. Następnie jest miesięczna przerwa i ponownie terapia 10 dniowa. Pierwsze sesje obejmują tzw. pasywną fazę terapii, w której stosowana jest muzyka instrumentalna: Mozart, chorały gregoriańskie. Każdy materiał dźwiękowy ma specyficzny system kodów. Muzyka jest filtrowana lub niefiltrowana, czyli taka, która pozwala wzbogacić nagranie harmonicznie w wysokie częstotliwości.  Na dalszych etapach terapii wymagany jest aktywny udział ucznia, np. czytanie. Przed każdą rozpoczętą sesją i po każdej zakończonej przeprowadza się ocenę audio – psycho – fonologiczną.

Efekty zastosowania Terapii :

 • poprawa koncentracji uwagi
 • szybsze, adekwatne reakcje na polecenia
 • współuczestniczenie w zajęciach grupowych
 • poprawa analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • gotowość do nauki czytania
 • gotowość do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 • większa odporność emocjonalna    na sytuacje trudne
 • pozytywne nastawienie do nauki 
 • eliminowanie niepożądanych  zachowań

 U osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawienia. Słuchanie to zdolność człowieka polegająca na mobilizowaniu się, aby słyszeć. W czasie wsłuchiwania się człowiek jest obecny, zainteresowa-
ny, aktywny, jego kręgosłup prostuje się, wyraz twarzy ożywia. Słyszenie natomiast jest przeciwieństwem wsłuchiwania się. Zależy od stanu narządu słuchu i jest wywołane przez bodźce dźwiękowe. 

 Głos zawiera tylko te częstotliwości, które słyszy ucho.
• osoby mające problem z głosem mogą go mieć ze słuchem
Modyfikacja sposobu słyszenia prowadzi do natychmiastowych zmian w głosie.
• ucho elektroniczne równa się stymulacja wybranych częstotliwości plus mikrogimnastyka
ucha (stymulacja dwukanałowa)
Zastosowanie treningu słuchowego pozwalającego słyszeć brakujące częstotliwości prowadzi do trwałej modyfikacji głosu.
• programowanie i realizacja terapii z zastosowaniem „ucha elektronicznego”