Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Szkolny doradca zawodowy


doradca zawodowy Julita Migoń

mgr Julita Migoń

Pedagog specjalny

Przyjmuje codziennie w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery.

Zadania doradcy zawodowego:

  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,
  • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,
  • prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
  • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły,
  • wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu inf.,
  • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego