Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu

Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://szkolabrzechwy.pl/ którym jest
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

  1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
  3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
  4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
  6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
  7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
  8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
    • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
    • prawo do przenoszenia danych,
    • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
    • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
  10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
  3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
  4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

  1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
  2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
  3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
  5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres zss.kkozle@op.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu

Aktualności


  • Koncert kolęd i pastorałek 2020

    We czwartek 23 stycznia 2020 roku cała społeczność szkoły uczestniczyła w koncercie „kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych 2020”. Szczególnymi gośćmi, którzy również wystąpili byli seniorzy…

  • Seminarium planowania kariery

    Kolejne działania w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy.Kolejna edycja Seminarium Planowania Kariery.Uczniowie z Szkoly Przysposabiającej do Pracy czynnie brali udział w zajeciach…

  • Wodne okko i my

    W dniu 20 stycznia  uczniowie klas przysposabiających do pracy wraz z opiekunami udali się do nowo-wybudowanego  Aquaparku w Kędzierzynie-Koźlu . W "Wodnym oKKu" czekało na…

  • Paczki dla zwierzaków

    Społeczność naszej szkoły przygotowała dla zwierzaków z przytuliska z Dębowej świąteczne paczki. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy

  • Spotkanie integracyjne

    Dnia 15 stycznia po raz kolejny odbyły się w DDP Magnolia w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” Warsztaty ceramiki. Uczniowie klas IIIa, I-IIIa, I-III wraz…

  • Idziemy do kina

    W dniu 10 grudnia uczniowie naszej szkoły wybrali się do kina Helios w Odrzańskich Ogrodach. Uczniowie mieli okazję wybrać seans, który ich interesuje. Mieli dwie…

  • Jak pracujemy w PDP

    W ramach zajęć przysposabiających do pracy uczniowie klasy I-III PDP b pod czujnym okiem nauczycieli wykonali pracę - położyli fototapetę w sali gimnastyki korekcyjnej. Została…

  • Jeden naród ponad granicami

    Już po raz kolejny cała społeczność naszej szkoły wzięła udział w projekcie „Jeden naród ponad granicami”. Celem inicjatywy jest wsparcie Polaków mieszkających na Kresach. Coroczna…

    zobacz wszystkie aktualności

    Szkoła Podstawowa Specjalna

    Szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

    Uczniowie realizują taką samą podstawę programową jak w szkołach masowych. Jednak stopień trudności danego materiału jest dostosowany do możliwości poznawczych i emocjonalnych dziecka. Pracujemy tak,by nasi uczniowie czuli się potrzebnymi i wartościowymi ludźmi.

    Szkoła podstawowa dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

    Uczniowie realizują podstawę programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Poziom nauczania jest dostosowany do poziomu wiedzy i umiejętności ucznia.Pracujemy metodami pozwalającymi na komunikację z każdym dzieckiem, niezależnie od jego dysfunkcji. Nasi uczniowie biorą czynny udział w zajęciach sportowych MATP .

    Branżowa Szkoła I stopnia

    Szkoła Branżowa I stopnia składa się z klas wielozawodowych, przedmioty ogólnokształcące realizowane są na terenie szkoły, przedmioty zawodowe na kursach wyjazdowych.Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach pracy pracodawców. Nasi uczniowie uczestniczą w szkolnych zajęciach dwa lub trzy razy w tygodniu,resztę czasu spędzając na doskonaleniu swoich umiejętności zawodowych w ramach praktyk. Szkoła przyjmuje uczniów z terenu całego województwa.

    Szkoła Przysposabiająca do Pracy

    Szkoła dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Nasi uczniowie przygotowują się do wykonywania różnych zajęć w ramach przygotowania do pracy i samodzielnego życia. W specjalistycznych pracowniach nasi uczniowie przygotowują przetwory i wyroby spożywcze, pieką ciasta, ciasteczka, gotują i smażą smaczne dania z różnych produktów. Poznają tajniki zdrowego żywienia. Uczą się też posługiwania różnymi narzędziami przy pomocy których wykonują przedmioty ładne i przydatne. Klasy PDP dbają też o otoczenie szkoły. Uczniowie zajmują się utrzymaniem, otaczającego szkołę terenu zielonego. Przycinają krzewy, pielą, sadzą i rozmnażają rośliny. Wykorzystują je potem do produkcji stroików na różne okazje. Uczniowie PDP potrafią też zadbać o porządek i organizację szkolnych imprez, stają się samodzielnymi,dorosłymi ludźmi.